replica omega seamaster 300 m replica audemars piguet equation of time luxury replica handbags

Motorkerékpár

„A" kat.

 

Tájékoztató

 

A képzőszerv megnevezése: Szimel Gábor e.v. fantázia név: STOP autós suli

Tel.: 06/30-325-21-22, Cím: 3600 Ózd Vasvár út 4.

 

Vállalkozói igazolvány száma: ES-269862

 

A képzési engedély száma: KC/24/1/08, NYTSZ: 00436-2008

 

Az iskolavezető neve: Szimel Gábor, Ig. száma: 0116/2008

 

Az ügyfélfogadó címe: Ózd Vasvár út 4, Tel.: 06/30-325-21-22 az ügyfélfogadás időpontjai: kedd-szerda-csütörtök 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

 

Ügyfélfogadás rendje: A tanfolyamra jelentkezni lehet Ózd Vasvár út 4. Szám alatt kedd-szerda-csütörtök: 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban személyesen.

 

Tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkezési lap kitöltése és saját kezű aláírása. A tandíj részletekben, vagy egyben történő befizetése.

 

Az "A" kategória fogalma

Nemzetközi kategória. A 40 kW teljesítményt és 595 mc3 meghaladó motorkerékpár.

 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A")

Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A")

Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A2" kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

§         betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

§         1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;

§         általános iskola 8 osztályát igazoltan elvégezte.

A tanfolyam tantárgyai ("A")

 

Alapismeretek 22 óra (ha nem rendelkezik "A1" "A korl" "A2" alkategóriával) Oktatási idő: 45 perc/óra
Alapismeretek 3 óra (ha rendelkezik kétéven túl megszerzett "A1" "A korl" "A2" alkategóriával) Oktatási idő: 45 perc/óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

 

A járművezetés gyakorlata Oktatási idő 50 perc/óra.

ha nem rendelkezik "A1" "A korl" "A2" alkategóriával:                                  26 óra de min. 390 km menettávolság
ha rendelkezik kétéven belül megszerzett "A1" alkategóriával:                   16 óra de min. 240 km menettávolság
ha rendelkezik kétéven túl megszerzett "A1" alkategóriával:                       10 óra de min. 150 km menettávolság
ha rendelkezik kétéven belül megszerzett "A korl" "A2" alkategóriával:     12 óra de min. 180 km menettávolság

ha rendelkezik kétéven túl megszerzett "A korl" "A2" alkategóriával:        8 óra de min. 120 km menettávolságUgyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) a gyakorlati oktatás részletei:
Alapoktatás:  10/6/4/4/2 óra
Főoktatás:     16/10/6/8/6 óra (Városi vezetés 11/8/4/4/4 óra) (Országúti vezetés 5/2/2/4/2 óra)

Forgalmi gyakorlati vizsga 1 óra

 

Ugyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) összesen: 48+1/16+1/13+1/12+1/11+1 óra

 

Vizsgatárgyak ("A")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

 

Vizsgadíjak ("A")

Szövegdoboz: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 	4.600 Ft 
Járműkezelési vizsga 	4.700 Ft 
Forgalmi vizsga 	11.000 Ft 
Összesen 	20.300 Ft

Befizetni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárában lehet.

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("A")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

§         betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;

§         a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

§         a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

§         az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);

§         betöltötte a 24. életévét, és

§         a kötelező gyakorlati órákat és minmum menettávolságot igazoltan teljesítette;

§         a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

§         a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Járműhasználat: az iskolánál használt Kawasaki ill. saját motorkerékpár.

 

Hiányzás pótlása: elméleti oktatásról való hiányzást kötelező díjmentesen pótolni. Gyakorlati oktatásról való hiányzást kötelező pótolni, melynek díja 2.500,-Ft/óra saját járművel 2.050,-Ft/óra (vagy indokolt távollét igazolása).

 

Az elméleti rész tandíja 25.000,-Ft, családi vagy diák kedvezménnyel 20.000,-Ft

(ha rendelkezik kétéven túl megszerzett "A1" "A korl" "A2" alkategóriával) 5.000,-Ft, családi kedvezménnyel 0,-Ft

Gyakorlati rész tandíja a fenti sorrendben (törtjellel elválasztva) 26+1/16+1/10+1/12+1/8+1 óra x 2.800,-Ft/óra saját motorral 2.300,-Ft/óra (a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja), amit egyben vagy részletben lehet befizetni (készpénz, átutalás)

 

Az elméleti és gyakorlati rész tandíjainak egy részletben történő befizetésekor a befizetőt 10% egyszeri kedvezmény illeti meg.

 

Sikertelen járműkezelési vizsga (technikai kezelés és manőverezési feladat) esetén kötelező pótóra: 0 óra

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra Egy gyakorlati pótóra: 2.800,-Ft, saját járművel 2.300,-Ft.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei: a kötelező meghallgatott elméleti órák és a kötelezően levezetett gyakorlati órák után a tanulónak jogában áll vizsgára jelentkezni, de a tanuló és az oktató részéről közösen élhetnek a pótórák vételének lehetőségével a sikeres vizsga érdekében. A tanuló kijelenti, hogy a vállalkozói feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, amennyiben teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulása esetén az autósiskolával (szolgáltatóval) szemben kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi ill. hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének a szerződésben is rögzítetteken megfelelően történő kifizetését.

 

Tanuló áthelyezés: a tanulónak, ha más képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy írásos kérelmére 3 napon belül képzési igazolást állítunk ki, melyen igazoljuk a leoktatott óraszámokat és kilométereket. A Leoktatott órák kedvezmény nélküli árai kerülnek levonásra a befizetett összegből, az így keletkezett különbözet visszafizetésén kívül egyéb követelést nem áll módunkban teljesíteni.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: a képző szerv (szolgáltató) felelőséggel a teljes képzési tevékenységre, valamint a vizsgaügyintézésre terjed ki. Vállalja a szerződésben meghatározott idő alatti szolgáltatás teljesítését az érvényes képzési rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően. A jelentkezés alkalmával a képző szerv köteles ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázás feltételeinek.

 

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. illetve kihelyezett tanfolyam esetén a megjelölt helyszín, alapoktatás Ózd rutinpálya, városi vezetés, országúti vezetés, éjszakai vezetés B-A-Z. megye területe.

 

Engedélyeket kibocsájtó és felügyeleti szervek:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal Képzés és Vizsgáztatási Főosztálya, 1066 Budapest Teréz Krt. 38. Tel: 06/1/814-18-18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 3527 Miskolc, József Attila 20. Tel: 06/46/500-010

B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 3525 Miskolc Városház tér 1. Tel: 06/46/500-380

B.A.Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3525 Miskolc Szentpáli út 1. Tel: 06/46/328-539

 

Nem magyar állampolgárokra  vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

 

Kezdő vezetői engedély ("A")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. "A" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható, és pótkocsi nem vontatható.

 

FÜGGELÉK:

 

Az 58/2011.(XI.24.) NFM rendelet értelmében motoros oktatás és vizsga közben az alábbi védőfelszerelés szükséges a motorosoknak!

Bukósisak Szemüveg ( a bukósisak kialakításától függően), Protektoros nadrág, Protektoros dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma

 

A vizsgázó köteles vizsgáira szig.-át (14. életév betöltéséig diákigazolvány-át), vagy útlevelét, ha van vezetői engedélyét (ha van vizsga igazolását) magával hozni és azokkal igazolni magát. A gyakorlati képzés során szig.-át magánál tartani valamint a vezetési kartonon bejegyzettek szerint részt venni.

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első elméleti előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, ill. ugyanezen időponntól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt (két év) az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 

A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos egyéb költségek amennyiben szükségesek:

- orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, 7.200,-Ft)

- közúti elsősegélynyújtó vizsga (nem tanfolyam köteles, a vizsga díja 6.850,-Ft)

- első vezetői engedély kiállításának költsége (okmányiroda, 0,-Ft)

- vezetői engedély cseréjének költsége (okmányiroda, 4.000,-Ft)

SZERZŐDÉS

 

Mely  létrejött  a  mai  napon  egyrészt  a  STOP  autós  suli  Tel.:  06/30-325-21-22,  Cím:  3600  Ózd  Vasvár  út 4. mint

 

szolgáltató, másrészt: ........................................................................................................................................................................................................

1.        A szerződő felek a jelen szerződéshez mellékelt vállalkozási feltételekben foglaltak tudomásul vétele mellett a következő szolgáltatás(ok) teljesítésére, ill. igénybevételére szerződnek:

1.1 Kategória: „A" Tanfolyam száma: 5522/......./..............................

1.2 Elméleti képzés díja: 25.000,-Ft, családi vagy diák kedvezménnyel 20.000,-Ft

(ha rendelkezik kétéven túl megszerzett "A1" "A korl" "A2" alkategóriával) 5.000,-Ft, családi kedvezménnyel 0,-Ft

1.3 Gyakorlati képzés díja: 26+1/16+1/10+1/12+1/8+1 óra x 2.800,-Ft/óra saját járművel 2.300,-Ft/óra

(a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja)

1.4 Az elméleti rész kezdési időpontja: ........................... helye: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. várható befejezése: ......................... Oktatási napok: .............................................................................................

A gyakorlati rész kezdési időpontja a sikeres KRESZ vizsgát követően.

1.5 Fizetés módja: egy összegben, részletekben (készpénz, átutalás).

 

[ ] Kedvezmény nélkül részletfizetés                 [ ] Kedvezmény nélkül egybe fizetés

[ ] Kedvezménnyel részletfizetés                     [ ] Kedvezménnyel egybe fizetés

 

Részletekben történő befizetés esetén, a tanfolyam elméleti részének kiegyenlítése az első foglalkozás, a gyakorlati rész az alap (10/6/4/4/2) és főoktatás (16+1/10+1/6+1/8+1/6+1) órás menetének megfelelő bontásban a következő rész levezetésének megkezdésének időpontjáig kell, hogy megtörténjen!

Egyéb kedvezmények:

Az elméleti és gyakorlati rész tandíjainak egy részletben történő befizetésekor a befizetőt 10% egyszeri kedvezmény illeti meg.

Sikertelen járműkezelési vizsga (technikai kezelés és manőverezési feladat) esetén kötelező pótóra: 0 óra

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra. Egy gyakorlati pótóra: 2.800,-Ft saját járművel 2.300,-Ft.

2.       A képzés helyszínei:     Elméleti oktatás: CASONO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

Gyakorlópálya: Ózd rutinpálya

Forgalmi vezetés: B-A-Z. megye területe.

Forgalmi oktatás váltási helye: Ózd rutinpálya, illetve egyeztetett helyszínen.

3.       A szolgáltató: kijelenti, hogy felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki,

-      vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

-      vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a szolgáltatás azon részére alkalmazza, ami a változási     idő után lett igénybe véve,

-       vállalja, hogy az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot vagy számlát ad,

-       vállalja az ügyfél e szerződésben meghatározott egyéb feltételeinek teljesítését.

4.       Az ügyfél: kijelenti, hogy a vállalkozási feltételekben foglaltakat megismerte, és tudomásul vette, a szerződésben foglaltak teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulás esetén a szolgáltatóval szemben kártérítési igénnyel nem él,

-          tudomásul veszi, az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettségét,

-          vállalja a szolgáltatás ellenértékének egy összegben vagy részletekben történő kifizetését, legkésőbb az első foglalkozás időpontjáig, ill. részletfizetés esetén az 1.5 pontban meghatározott ütemezés szerint,

-          hozzájárul, a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

5.       Nyilatkozik a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó rendelet mellékletében meghatározott tartalmú - tájékoztató átvételéről, megismeréséről, elfogadásáról.

6.       A szerződés bármely fél részéről történő felbontása a másik fél írásban történő értesítése alapján történhet, a már igénybevett szolgáltatás ellenértékének rendezésével. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik mérvadónak.

 

 

Ózd, ................................................

 

 

 

Szolgáltató                                           P.H.                                         ügyfél (és törvényes képviselő)

Az ügyféltől átvett dokumentumok jegyzéke: jelentkezési lap, orvosi alkalmassági igazolás, (vezetői engedély másolata, bizonyítvány másolat. PÁV -ig. másolat, az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítést igazoló iratok másolata). A rendelkezésre nem álló részek törlendők.